Termoizolacija

HomeTermoizolacija
termoizolacija majer mantofly

Termoizolacija

Termoizolacija je tu da se gubici energije smanje na minimum. Troškovi proizvodnje toplotne energije su jako visoki. Troškovi hlađenja su 20 do 40 puta veći od troškova zagrevanja. To je moguće ukoliko izaberemo ispravnu termoizolaciju i, ako istovremeno uzmemo u obzir mogućnost da se, na osnovu tehničkih i ekonomskih proračuna, postignu najniži troškovi izrade i održavanja. 

Značaj termoizolacije se u mnogim slučajevima poprilično potcenjuje ili ne ističe. Takav stav nastao je usled nedovoljnog poznavanja samog termina i njegovog značaja. Termoizolacije su mnogo puta predlagane i primenjene nepravilno, u nedovoljnim razmerama, a često su bile i zanemarene. Time se stvaraju jako veliki gubici.

Eco-friendly

Smanjenje troškova za energiju

24h

Toplotna provodljivost

Šta je termoizolacija?

Termoizolacija je proces izolacije materijala od prenošenja toplote između materijala koji su u toplotnom kontaktu. Termoizolacija se meri njenom toplotnom provodljivošću. Za nju se koriste materijali niske toplotne provodljivosti. Pored toplotne provodljivosti, gustina i toplotni kapacitet su takođe važna svojstva izolacionih materijala.

Termoizolaciju možete posmatrati kao štit koji vaš dom ili objekat čuva i brani od različitih vremenskih neprilika i propadanja. Zbog toga njena uloga u izgradnji je veoma važna. Ona vam može i uštedeti novac tako što održavanjem konstantne temperature štedi i potrošnju električne enregije potrošene na zagrevanje ili hlađenje prostorije.

Značaj termoizolacije

Optimalna temperatura unutrašnjeg prostora najznačajnija je uloga naših objekata, i predstavlja važan element gradnje.

Toplotna izolacija objekata ima mnogostruk značaj:

  • udobnost unutrašnjeg prostora – u pogledu umirivanja neprijatnih vazdušnih strujanja koja se inače javljaju zbog temperaturnih razlika 
  • trajna zaštita – nakon osnovnog ulaganja i ugradnje, na duži period vrši svoju ulogu, ne zahtevajući dodatne troškove održavanja, napajanja i sl, za razliku od sistrema za klimatizaciju
  • dvojaka uloga – zavisno od mesta na planeti gde se objekat nalazi, od godišnjeg doba ili doba dana, termoizolacija ga štiti od zime ili vrućine, a najčešće od oba temperaturna ekstrema, dakle 24 časa tokom cele godine

Zdrava sredina

Termoizolacije dobijaju danas na sve većem značaju i to ne samo u građevinarstvu, nego i u drugim sferama privrede. Snižavaju temperaturu sredine i time omogućavaju da se stvore dobri uslovi za rad, koji su na mnogim mestima i pored sprovedene termoizolacije, vrlo teški.

Brz povrat investicije

Od trenutka ugradnje, kroz smanjene izdatke za energiju ona štedi za vas dok god koristite taj objekat. U zavisnosti od vrste izolacije, vaša investicija se vraća kroz nekoliko godina.

Termoizolacija jeste veliki izdatak i treba je dobro planirati, ali samo jednom u životnom veku objekta.

Povećan komfor sa manje energije

Termoizolacija objekta je prva i osnovna mera energetske efikasnosti,a ujedno i ona koja daje najbolje rezultate i najveće uštede na dugi rok.

Osigurajte dom

Postavljanjem termoizolacije čuvate zdravlje i objekat

Uštedite novac

Investicija koja donosi novac tokom života zgrade
termoizolacija garantovan kvalitet

Svaki dan plaćamo više za energiju nego što bi trebalo zbog loše izolacije, neefikasne rasvete, aparata i opreme za grejanje i hlađenje – novac koji bismo mogli da uštedimo ulaganjem u energetsku efikasnost.

Bernie Sanders

Termoizolacioni proizvodi

MantoFly – Spremna vreća za toplotnu izolaciju

To je poseban izolacioni malter koji se nanosi na unutrašnje i spoljne površine fasada zgrada i ima visoku paropropusnost zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi i predstavlja termičku, hidro, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Lako se koristi na grubom i tankom malteru, cigli, betonu, blokovima, siporeksu, gasbetonu, krovnim i podrumskim stubovima i gredama ispod podova od gipsanih ploča sa oblogom od drvenog laminata i parketa. Pakovanje: džak od 25 kg

BorFly – Gotov prirodni termoizolacioni malter

Grubi malter spreman za upotrebu izrađen na cementnoj osnovi, ojačan jednom komponentom polimera, perlitom i vlaknima, za ručno i mašinsko nanošenje. Lako se koristi ispod cigle, betona, blokova, siporeksa, gasbetona, krovnih i podrumskih stubova i greda,  podova od gipsanih ploča sa oblogom od drvenog laminata i parketa kao i spoljnih i unutrašnjih konstrukcija. Koristi se kao malter i laki estrih (cementna košuljica) za sve vrste površinskih popravki s ciglom i kamenom. Pakovanje: džak od 25 kg

BorFly – grubo malterisanje

Grubi malter spreman za upotrebu izrađen na cementnoj osnovi, ojačan jednom komponentom polimera, perlitom i vlaknima, za ručno i mašinsko nanošenje. Lako se koristi ispod cigle, betona, blokova, siporeksa, gasbetona, krovnih i podrumskih stubova i greda,  podova od gipsanih ploča sa oblogom od drvenog laminata i parketa kao i spoljnih i unutrašnjih konstrukcija. Koristi se kao malter i laki estrih (cementna košuljica) za sve vrste površinskih popravki s ciglom i kamenom. Pakovanje: džak od 25 kg

DekoFly – dekorativni završni malter

To je laki završni premaz za unutrašnje i spoljašnje površine na cementnoj osnovi koji daje prirodnu teksturu površine. Može se bezbedno nanositi na materijale koji obezbeđuju toplotnu izolaciju, poput polistirena i ploča od kamene vune, na tanke i glatke  grube maltere na spoljnim i unutrašnjim zidovima zgrada, na gasbeton, stare boje na akrilnoj bazi. Pakovanje: džak od 25 kg

FlyKim – malter za lepljenje keramike i mermera

FlyKim je jednokomponentni cementni lepak sa polimerom, za pločice i keramiku. To je praškasti lepak sa dugim vremenom za rad. Koristi se za oblaganje (lepljenje) unutrašnjih i spoljašnjih betonskih zidova mermernim pločama, za lepljenje keramičkih ploča na betonske zidove plivačkih bazena i bazena za pitku vodu, za lepljenje kamenih i teraco ploča unutra i spolja, za lepljenje keramike i mermera u kupatilima, za lepljenje keramike u klanicama, mlekarama, pivarama i svim drugim prostorijama gde je prisutna voda ili velika vlaga u vazduhu. Pakovanje: džak od 25 kg
logo-majer-mantofly-footer

Uz MantoFly garantovana izolacija tokom leta i zime.