FlyKim – malter za lepljenje keramike i mermera

FlyKim je jednokomponentni cementni lepak sa polimerom, za pločice i keramiku. To je praškasti lepak sa dugim vremenom za rad.

Koristi se za oblaganje (lepljenje) unutrašnjih i spoljašnjih betonskih zidova mermernim pločama, za lepljenje keramičkih ploča na betonske zidove plivačkih bazena i bazena za pitku vodu, za lepljenje kamenih i teraco ploča unutra i spolja, za lepljenje keramike i mermera u kupatilima, za lepljenje keramike u klanicama, mlekarama, pivarama i svim drugim prostorijama gde je prisutna voda ili velika vlaga u vazduhu.

Pakovanje: džak od 25 kg

Kategorija:

DEFINICIJA:

FlyKim je jednokomponentni cementni lepak sa polimerom, za pločice i keramiku. To je praškasti lepak sa dugim vremenom za rad.

Koristi se za oblaganje (lepljenje) unutrašnjih i spoljašnjih betonskih zidova mermernim pločama, za lepljenje keramičkih ploča na betonske zidove plivačkih bazena i bazena za pitku vodu, za lepljenje kamenih i teraco ploča unutra i spolja, za lepljenje keramike i mermera u kupatilima, za lepljenje keramike u klanicama, mlekarama, pivarama i svim drugim prostorijama gde je prisutna voda ili velika vlaga u vazduhu.

UPOZORENJA I NAPOMENE:

Budući da je lepak na cementnoj osnovi, nemojte udisati prah. Nemojte dodirivati kožu i lice.

Isperite mesta kontakta sa kožom sa puno vode a isto učinite ako dođe u dodir sa očima.

Držati dalje od domašaja dece.

PODRUČJA PRIMENE:​

Koristi se na unutrašnjim i spoljašnjim zidovima i podovima. Prilikom polaganja keramičkih pločica na toplotno izolovane ploče kao i prirodnog i neosetljivog prirodnog kamena u spoljašnjim i unutrašnjim stambenim prostorima.

Kod postavljanja materijala kao što su dekorativne opeke od travertina. UPUTSTVA U proseku 6-7 litara od 25 kg FLYKIM-a treba temeljno izmešati odgovarajućom mešalicom sa malom brzinom ili lopaticom kako bi se izbegle grudvice.

Kada odstoji 5 minuta Flykim treba opet mešati 1-2 minuta pre nanošenja. Veličina čelične lopatice kojom se lepak nanosi na površinu određuje se prema veličini keramike koja se postavlja i količini njegovog nanošenja.

UPUTSTVA:​

U proseku 6-7 litara od 25 kg FLYKIM-a treba temeljno izmešati odgovarajućom mešalicom sa malom brzinom ili lopaticom kako bi se izbegle grudvice.

Kada odstoji 5 minuta Flykim treba opet mešati 1-2 minuta pre nanošenja. Veličina čelične lopatice kojom se lepak nanosi na površinu određuje se prema veličini keramike koja se postavlja i količini njegovog nanošenja.

PRIPREMA POVRŠINE:

Površina na koju se nanosi proizvod mora biti očišćena od materijala koji sprečavaju prijanjanje kao što su prašina, ulje, smola, katran, boja i silikon. Podloga treba da bude čista, suva, glatka i čvrsta.

Tanak sloj maltera koji je nabubrio na površini treba temeljno sastrugati i očistiti. Vrlo porozne površine treba oprati i sačekati da se voda ocedi tako da površina ostane vlažna. Nedostatci na površini na koju se nanosi proizvod moraju se ispraviti malterom za popravke.

OGRANIČENJA PRILIKOM PRIMENE:

 • Vreme upotrebe pripremljenog maltera u posudi je maksimalno 3 sata.
 • Vreme ugradnje: 20 minuta
 • Vreme ispravljanja: 10 minuta
 • Vreme potrebno za nanošenje spojeva: 24 sata
 • Vreme posle kojeg se može preći preko pločica 24/48 sati
 • Između 3 i 10 mm (jednostrano ili dvostrano postavljanje lepka)

USLOVI RADA:

 • Temperatura okoline je između +5 i +35 stepeni.
 • Ne sme se nanositi na smrznute i površine koje se tope ili površine s opasnošću od smrzavanja u roku od 24 sata.
 • Ne sme se nanositi pri jakom suncu, jakom vetru i vruće površine.

POTROŠNJA:

 • 120 cm2 6x6x6 mm jednostrano nanešen lepak
 • 4 kg/m2 dvostruko nanešen lepak: 5-6 kg /m2 od 500 cm2 do 2000 cm2: 10x10x10 jednostrano lepljenje
 • 5,5 kg/m2 dvostrano postavljen lepak 6,5 kg/m2

ALATI ZA NANOŠENJE:

Lopatica, nazubljena čelična gleterica, gumeni čekić.

ROK TRAJANJA PRI SKLADIŠTENJU:

 • 1 godina od datuma proizvodnje u suvoj i vlažnoj sredini.
 • U slučaju da se ne koristi, otvor na pakovanju mora biti čvrsto zatvoren.

ZAŠTITA NA RADU:

Zaštita tela:

 • Ruke zaštiti nepropusnim rukavicama.
 • Oči zaštiti naočarima.

Tokom rada ne konzumirati hranu i piće. Nakon zavšenog rada oprati ruke.  Za više informacija pogledati sigurnosni list proizvoda.

logo-majer-mantofly-footer

Uz MantoFly garantovana izolacija tokom leta i zime.