IzoFly H650 – elastični malter na bazi cementa

Optimizovano rešenje za hidroizolaciju prema potrebama Vašeg projekta!

IzoFly H650 je dvokomponentni potpuno elastični malter na bazi cementa. Koristi se za unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju i zaštitu betonskih podloga, cementnih maltera, opeka i blokova od vlage.

Odličan je kao zaštita betonskih konstrukcija kod efekata mržnjenja i otapanja. Lako i brzo se meša i ima veoma dobra adheziju na skoro svim podlogama. Fleksibilna hidroizolacija i zaštita betona u jednom proizvodu.

Pakovanje: 20kg

Kategorija:

DEFINICIJA:

IzoFly H650 elastični malter je potpuno elastični hidroizolacioni materijal koji se sastoji od praškaste komponente na bazi cementa i tečne komponente na bazi polimerne emulzije koja se može nanositi pre nanošenja završnog sloja materijala.

Koristi se za unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju i zaštitu betonskih podloga, cementnih maltera, opeka i blokova od vlage. Takođe, pogodan za krutu, paropropusnu, hidroizolaciju zidova u podrumima, balkona i terasa i ostalih površina izloženih spoljašnjim vremenskim uslovima. IzoFly H650 je odličan malter za izravnavanje i izravnjavanje kod radova na sanaciji betona.

SPECIFIKACIJE:

IzoFly H650 ima visoku čvrstoću prijanjanja i otpornost na vodu i mraz. Omogućuje izolaciju na nanesenim površinama bez vidljivih spojeva. Zbog svoje elastične strukture, otporan je na promene temperature, lako se priprema i nanosi. Ne sadrži rastvarače i ekološki je prihvatljiv.

Pruža zaštitu betona od karbonizacije, kao i zaštitu od prodora vode. Paropropustan je i ne zahteva vodu.

PODRUČJA PRIMENE:

Izofly H650 koristi se kao keramički hidroizolacioni materijal u svim zgradama, naročito na vlažnim mestima kao što su balkoni, kupatila, toaleti i kuhinje, terase, bazeni i rezervoari za vodu.

Može se nanositi na sve maltere sa cementnom osnovom i cementne košuljice, kao i grube betone.

Izofly H650 se ne sme nanositi na drvo, ivericu i metalne površine, niti se nanosi na površine gde postoji negativni pritisak vode. Ne sme se ostaviti izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.

UPOTREBA:

Za svaki sloj, na 20 kg praškaste komponente treba polako dodati 10 kg tečne komponente i izmešati mešalicom sa malom brzinom sve dok smesa suvog praha i grudvica ne postane homogena. Izofly H650 treba nanositi na celu površinu četkom ili gletericom najmanje u 2 sloja. Svaki sloj se nanosi u smeru koji je normalan na smer nanošenja prethodnog sloja.

Između nanošenja slojeva sačekajte najmanje 5 sati. Malter se može koristiti najviše 3 sata. Vreme potrebno da postane vodootporan je 7 dana. Vreme do potpunog sušenja je minimalno 48 sati (pri temperaturi od 23 ± 2 °C i relativnoj vlažnosti od 50 ± 5%). 

Nakon nanošenja materijala, trebalo bi ga zaštititi od visokih temperatura, kiše i ostalog. Postavljanje keramike treba otpočeti tek 3 dana posle nanošenja Izofly-ja H650. Nakon učvršćivanja, stvara hidroizolacioni i elestični sloj koji je otporan na atmosferske uticaje.

Alat je odmah nakon upotrebe potrebno oprati vodom. Očvrsli i/ili osušeni materijal uklanja se isključivo mehaničkim putem.

POTROŠNJA:

U zavisnosti od tipa, upojnosti i strukturi površine na koju se nanosi, preporučena potrošnja za debljinu sloja od 2 mm, je 3,5 kg/m2. Na potrošnju utiče upijanje i kvalitet pripremljenih površina, tehnika i način nanošenja.

ZAŠTITA NA RADU:

Zaštita tela:

  • Ruke zaštiti nepropusnim rukavicama.
  • Oči zaštiti naočarima.

Tokom rada ne konzumirati hranu i piće. Nakon zavšenog rada oprati ruke.  Za više informacija pogledati sigurnosni list proizvoda.

logo-majer-mantofly-footer

Uz MantoFly garantovana izolacija tokom leta i zime.